×
Sign Up
Already have an account? login
×
Sign In
Email/Username and Password do not match
Forgot Password
Don't have an account? Sign In
×
Forgot Password
Enter email to send link
Sign Up
Sign In
×
Crop Image
Selected image to be croped
×

Top Result

"Artist"
"Songs"
"Lyrics"
No Result
See More
Profile image
Visit Profile
Sign Out
What's Hot
Song Art
Click on underlined lyrics to view translations
Know More? Sign up, highlight lyrics and add your annotations
All Eyes On Me
Artist:
Features:
Album:
Single
Language:
Other
Region:
West Africa
Country:
Nigeria
More From Portable:
Profile Image
Visit Profile
Sign Out
What's Hot
Edit: Edit song lyrics icon
Propose: Propose lyrics icon
Cancel: Cancel lyrics icon

Portable – All Eyes On Me – Lyrics and Translation

oooo oba bi olorun kosi o
Wowowo oba bi olorun kosi o ooa
Hina o
Ologo lo ma n ya ni photo, ologo lo ma n fowope o
Ologo lo n ma fowowo o
Iwo naa sunmo ologo aweh to ba fe logo
(shebi ehn you sing pass wande coal o)
Aweh sho ti break
ye oo aa uuhhm
Wo mo olorun SOJ
Ye ye ye
Apata ni mi mi o se kolu
Omo Eniyan lawon to n ro lese to n for loju
Maluu ti o ni ru olorun lo n ba lesin danu
Ki lo wa semi ti mi o ni dupe o
aakakatan o ni se re laye mi oooo
Ko seni naa to le nifemi bo se nifemi (ilahi)
Olorun la mi o kabiyeosi oba to n foba je
nana nana no
Osubare re o mojuba oba to daye
Oba to darun sha ma sola re lo
Tantoloun, tantoloun, tantoloun laye
Laye lorun kosi o,
Tantoloun, tantoloun, tantoloun laye n bi o
Laye lorun kosi o aaahhnn
I can see all eyes on me
Gbogbo oju to n wo mi
Gbogbo eti to n gbo mi
Ko ma fi re wa mi ri oo
I can see all eyes on me
Brother pray for me o,my sister pray for me
Thanks to those people whey dey show me love oo
Oju o ma ni tiyin
I gat this believe olorun n bee leyin mi o
Oluwa ma je ko ri mi tan o
Maje komo araye mi danwo
Mase mi lologo ojo kan
Ologo ose kan, ologo osun kan
Mase mi lologo odun kan o
Oba (ilahi) se mi lologo forever o
Ti mo ba ji lowuro ma gbadura o
Ko rimi gbe mi leke ota o
Amoniseni awon abani daro o
Awon arogo siwaju ologo (hina o)
Ti mo ba ji lowuro ma gbadura o
Kin ri ba ti se, ki n rona gbe gba o
Ogo ponmo yato sogo tinko o
Emayilo ogo oluwa ni o
Ti mo ba ji lowuro ma gbadura o
Kin ri ba ti se, ki n rona gbe gba o
Ogo ponmo yato sogo tinko o
Emayilo ogo oluwa ni o
I do music for living
Orin ni mo fi n gawuu
Ogo ponmo yato sogo tinko o
Emayilo o pukutuah pukutuah mehn mehn mehn
Aloyin lohun re o
Emi ni werey olorun
Idamu adugbo, omolalomi again o
Dem call me portable baby oo
Son of shaku-shaku o
Mo ti korin pelu Barry
Mo ti korin pelu Barry star
Mi o le ku se mo o I’m now a superstar
I’m a big man
Are you mad or something?
Zeh ko to zeh ori re
Edit: Edit song lyrics icon
Propose: Propose lyrics icon
Cancel: cancel lyrics icon
Annotate
Cancel